Duurzaamheid & MVO

Bij ATC vinden wij duurzaamheid zeer belangrijk, dit laten wij dan ook in ons bedrijfslogo terugkomen. Wij werken meer dan 25 jaar met houtmaterialen en willen dit nog lang blijven doen. Zodoende komen al onze houtmaterialen zoals hardhout, vuren, bamboe en het plaatmateriaal uit duurzaam beheerde bossen. Aangezien wij zelf importeren, kunnen wij scherp toezien op de kwaliteit. ATC kiest ervoor om alleen gecertificeerde houtmaterialen van de hoogste standaard aan te bieden.
ATC is gecertificeerd volgens de normen en principes van het Forest Stewardship Council® (FSC).

Is het gebruik van (hard)hout duurzaam?

Het lijkt tegenstrijdig, duurzaamheid belangrijk vinden en houtmaterialen aanbieden. Dit gaat echter hand-in-hand, zolang het gaat om houtmaterialen van verantwoorde, gecertificeerde herkomst.

Mits op een duurzame manier beheerd, is hout een onuitputtelijke grondstof. Bomen kunnen immers reeds 20 tot 120 jaar geoogst worden, terwijl erts en aardolie eeuwen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Hout is hernieuwbaar en voor de productie van de grondstof hout is geen grote hoeveelheid energie nodig. Hout kan worden gerecycled tot nieuw materiaal en uiteindelijk worden ingezet om groene energie te produceren. De hoeveelheid CO2 die daarbij vrijkomt is niet meer dan de bij de groei opgeslagen hoeveelheid CO2 in het hout. Hierdoor is het gebruik van hout voor groene energie volledig CO2 -neutraal. Tevens is hout volledig biologisch afbreekbaar als het onverhoopt in de natuur terechtkomt.

Hout uit gecertificeerde bossen put de (regen)wouden niet uit, dat komt omdat nieuwe bomen geplant worden. Daarnaast werken bosbouwers net als een boer op het land; ze verzorgen de bossen door maar een paar bomen per hectare te kappen en zo de groei van nieuwe jonge bomen te stimuleren maar nooit teveel van de natuur te nemen. Door dit gedeelte van het bos daarna voor een langere periode met rust te laten is bewezen dat de efficiency van de opname van CO2 vergroot wordt. Hierdoor houden we de bossen ‘actief’ en vergroten de opname van CO2 in de bossen. Daarnaast zijn de jaarlijkse kapgebieden, in vergelijk met het totale kapgebied, zo klein dat mens en dier in deze gebieden elkaar niet in de weg lopen.

Naast de Europese Houtverordening wet (EUTR = European Timber Regulation), zijn de importerende markdeelnemers (zoals ATC) verplicht om een zorgvuldigheidssysteem (Due Diligence DDS) te hanteren om zo het risico van de import van illegaal hout te minimaliseren.
ATC heeft de volgende aantoonbare certificaten:

Ik wil graag meer weten over jullie duurzame materialen Neem contact op

Wij zijn trots op onze certificaten

logo fsc keurmerk

Forest Stewardship Council® (FSC)

Dit is wellicht de meest bekende internationale non-profit organisatie die zich inzet voor het stimuleren van verantwoord bosbeheer. Hierin moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied.

ATC wordt als organisatie dan ook ieder jaar ge-audit om haar FSC certificaat te mogen behouden. Op verzoek kunnen wij onze houtmaterialen in FSC leveren, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

logo pefc keurmerk

PEFC

Staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) en is een mondiaal afgesproken systeem dat voorziet in een onafhankelijk internationaal boscertificeringssysteem. Door middel van de PEFC certificering van het bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat hun bos op een goede manier worden beheerd.

PEFC biedt de klant zekerheid wat betreft de duurzame herkomst en productie van hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem door derden.

logo flegt keurmerk

FLEGT

FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Deze Europese verordening verbiedt het importeren van hout en producten van hout zonder geldige FLEGT-vergunning, als onderdeel van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst die de Europese Unie met verschillende landen heeft afgesloten. Indonesië is als eerste land klaar om FLEGT-vergunningen af te gaan geven.

ATC verwerkt veel hout uit Indonesië en zorgt er hierdoor altijd voor dat wij houtproducten met FLEGT-vergunningen importeren.

Menu

Neem contact op
Kies een taal